Detay

SÖZ MECLİSİ: PROF. KORKUT TUNA

ŞEHİRLERİMİZİN MERKEZLERİNİ FONKSİYONEL HALE GETİREREK GEÇMİŞLE BAĞLANTISINI KURMALIYIZ Son yıllarda, sıklıkla tartıştığımız konuların başında “şehirleşme” geliyor. Şehir-insan ilişkisi, kültür ve şehir ilişkisindeki değişimler, kentsel dönüşüm süreçleri, şehre göçler, şehirlerin sembolleri,…
Detay
Detay

Cami

Her Müslümanın tahâret-i şer’iyye ve nezâfet-i insaniye ve medeniyyeyi ikmâlden sonra, ilk gideceği yer: Câmidir. İmanla içini, su ile dışını temizleyen mü’minin, kardeşleriyle buluşmağa me’mur olduğu mevki, mahal câmidir. Câmi,…
Detay
Detay

Babür Mimarisi

Babürlüler, Hindistan’daki varlıkları 3 yüzyıldan daha uzun sürmüş(1526’dan 1857’ye kadar) Timur hanedanlığının soyundan gelen bir hanedanlıktır.  Babür imparatorluğu, baba tarafından Türk-Moğol fatihi (Timur imparatorluğunun kurucusu) Timur’a, anne tarafından da Çağatay…
Detay