Detay

İslam medeniyetinde bir arada yaşama tecrübesi hangi fikri, siyasi, kültürel dinamikler üzerine inşa edildi? İstanbul, Saraybosna ya da Kudüs’te bu kültür yüzyıllarca nasıl muhafaza edildi? Modernizmin bir arada yaşama kültürüne…
Detay
Detay

“15 yaşındaki genç Muhammed Enver, 11 Ocak 2016’da imamın vaazını dinlemek için camiye gitti. İmam, vaazının bir bölümünde cemaate ‘Kim Hz. Muhammed’i seviyorsa beş vakit namazına devam eder’ dedi ve…
Detay
Detay

1876’da Abdülaziz’e yapılan darbeyle 600 yıllık kadim Osmanlı devlet geleneği yıkılarak yerine kontrol edilebilir yeni bir düzen inşa edilecekti. Yerine getirilen Abdülhamid Han, gücünü toplayana kadar itaatkâr bir görüntü verdi.…
Detay
Detay

Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemi sayılan Kânûnî Sultan Süleyman devrinin ilmî, dinî, edebî ve hukukî sahada en önde gelen isimlerinden biri hiç şüphesiz Şeyhülislam Ebussuûd Efendi’dir. Fıkıh alanında otorite oluşu…
Detay
Detay

60 yıl öncesine dayanan bir hikâye bu… Sanayi devlerinin diğer dünya ülkelerini pazarı haline getirdiği, ürünleriyle kuşattığı, iktisadi üstünlüğü ele geçirerek dilediği gibi hâkimiyet kurduğu bir dönem. İslami hassasiyete sahip bir avuç…
Detay