Detay

Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye hicret ettikten sonra Yahudilerle akdettiği antlaşmada onlarla birarada yaşamanın imkânlarını oluşturmaya çalışmıştır. Bu antlaşma çerçevesinde Yahudilerin kendi inançlarını rahatlıkla yaşayabilmeleri mümkün olduğu gibi bütün temel haklarını…
Detay
Detay

Batı medeniyetinin kontrolü altında ve hegemonyasında olan ülkelerdeki olayları doğru anlamak ve anlamlandırmak için, bu medeniyeti oluşturan düşünsel, dini ve felsefi temellere göz atmak kaçınılmazdır. Aksi takdirde Batı’da yapılan çirkin…
Detay
Detay

Necip Fazıl ve Müzik

Hayatı ve eseri hakkında az çok bilgi sahibi olanların yakından bildiği gibi Necip Fazıl, Batı klasik müziğini bilir ve severdi. Yazılarında bu yakınlığın izleri görülür. Şâheserlerinden “Çile” şiirinin kurgusu da…
Detay