Detay

Hiçbir Şey Veremiyorsan Fırsat Ver

Akademyamızın çocuk eğitimiyle ilgili beslendiği kaynakların Avrupa merkezli olması, eğitimde ipleri küçük yaştan itibaren kültürümüze uymayan bir biçime terk etmemiz anlamına geldi. Özellikle Z kuşağı dediğimiz son nesil en iyi…
Detay
Detay

Matrix Toplumu

Türkiye’de bir yer: Sabah başucunda duran cep telefonunun alarmı ile uyanan hedef kişinin gözü bütün gece kolunda takılı duran akıllı saatinin ekranına gitti. Uykusunu ne derinlikte ve kalitede uyuduğunu öğrenmek…
Detay
Detay

2023 Eğitim Vizyonu

Dünyanın çok hızlı bir değişim geçirdiğine şahit olmaktayız. Ancak bu değişimin beraberinde getirdiği çeşitli avantajlarla birlikte ortaya çıkardığı insanlık krizlerine eğitim alanında bütüncül şekilde odaklanan yaklaşımlara rastlamak pek mümkün değil.…
Detay
Detay

İdealizm Öğretilebilir Mi?

Ömrü hayatınca bir kez olsun kendisini hakiki manâda tarassut edebilecek herhangi bir imkândan mahrum kaldığını idrak edemeyecek miktarda ruhuna yabancılaştırılmış, o yüzden de elbette çıkarcı, menfaatini düşünmekten çevresini görmeye fırsat bulamayan,…
Detay