Detay

İlm-i Hal Hayatlar

İlim, bilim, kültür ve tarih hayatımıza yön veren, el veren, yol gösteren şahsiyetler, fikir ve çalışmalarını sonraki nesillerle de hem yeniden üretmiş hem de çoğaltmışlardır. Birbirinden kıymetli bu isimler, yaşamları…
Detay
Detay

Bilgi ve Belge Arasındaki Kariyer

Tohum Dergisi olarak bu sayımızın dosya konusunu olan “kariyerizm”i gençlerle de konuştuk. Soruşturma kapsamında kalem uzattığımız gençlere, kariyer sahibi olmanın önemi ile kariyerizm’in siyasi, dini, toplumsal etkilerini kıyaslayacakları birkaç soru…
Detay
Detay

Kitaplar

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN KURULUŞ VE YÜKSELİŞ TARİHİ (1300-1600) Ferıdun M. Emecen Yazarı Feridun Emecen’in akademisyen oluşunun verdiği önyargı ile ilk bakışta okunması zor bir akademik tarih kitabı izlenimi verse de, tarihe…
Detay