Detay

İlm-i Hal Hayatlar

İlim, bilim, kültür ve tarih hayatımıza yön veren, el veren, yol gösteren şahsiyetler, fikir ve çalışmalarını sonraki nesillerle de hem yeniden üretmiş hem de çoğaltmışlardır. Birbirinden kıymetli bu isimler, yaşamları…
Detay
Detay

Bilgi ve Belge Arasındaki Kariyer

Tohum Dergisi olarak bu sayımızın dosya konusunu olan “kariyerizm”i gençlerle de konuştuk. Soruşturma kapsamında kalem uzattığımız gençlere, kariyer sahibi olmanın önemi ile kariyerizm’in siyasi, dini, toplumsal etkilerini kıyaslayacakları birkaç soru…
Detay
Detay

Eğitimde Zorun Kolaylaştırılması

YENİDEN İNŞA İÇİN Her seviyeden bütün insanlar bir şekilde eğitimden geçiyor. Öyle ise işin temelinde, sıkıntı da, çözüm de eğitimdedir. Milyonlarca eğitilmiş insan var. Bütün dünyayı düşünürsek, yüz milyonlara, milyarlara…
Detay
Detay

Hiçbir Şey Veremiyorsan Fırsat Ver

Akademyamızın çocuk eğitimiyle ilgili beslendiği kaynakların Avrupa merkezli olması, eğitimde ipleri küçük yaştan itibaren kültürümüze uymayan bir biçime terk etmemiz anlamına geldi. Özellikle Z kuşağı dediğimiz son nesil en iyi…
Detay