Detay

Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemi sayılan Kânûnî Sultan Süleyman devrinin ilmî, dinî, edebî ve hukukî sahada en önde gelen isimlerinden biri hiç şüphesiz Şeyhülislam Ebussuûd Efendi’dir. Fıkıh alanında otorite oluşu…
Detay
Detay

60 yıl öncesine dayanan bir hikâye bu… Sanayi devlerinin diğer dünya ülkelerini pazarı haline getirdiği, ürünleriyle kuşattığı, iktisadi üstünlüğü ele geçirerek dilediği gibi hâkimiyet kurduğu bir dönem. İslami hassasiyete sahip bir avuç…
Detay
Detay

Tohum Dergisi…

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından 1960 yılından itibaren yayımlanan TOHUM Dergisi, 56 yıl boyunca pek çok olaya şahitlik etmiş, bugün itibariyle de zamanın ruhuna ve sahip olduğu dinamiklere bağlı kalarak…
Detay