Detay

Medrese Ekolleri

Medrese, lügatte okumak, anlamak, ezberlemek için tekrarlamak anlamına gelen Arapça ders kökünden bir mekân ismidir. İslâm tarihinde ilk medreseler ibadet dışında hayatın ve şehrin, kasabanın merkezindeki mescit ve camilerdir. Onun…
Detay
Detay

Öğrenme ve Mekan

Baktığımızda, “mimari” ve “öğrenim” arasındaki ilişki çok az düşünülmüştür. Bu konudaki önerileri ve hislerini, mimarlar, okul yetkilileri, öğretmen ve çocuklar daha verimli bir mimari için ortaya koymalıdır. Mimarinin bu dalında uzman…
Detay
Detay

İLEM

Geleneğin Birikiminden Yeni Bir Düşüncenin İnşasına İLEM  Ülkemizde okullaşma ve üniversiteleşmeye bağlı olarak, her yıl fakülte koridorlarından yükselen sesler çoğalıyor. Baş döndürücü biçimde ilerleyen bilimsel – teknolojik gelişmelerin toplumsal dönüşümlerle…
Detay
Detay

Hiçbir Şey Veremiyorsan Fırsat Ver

Akademyamızın çocuk eğitimiyle ilgili beslendiği kaynakların Avrupa merkezli olması, eğitimde ipleri küçük yaştan itibaren kültürümüze uymayan bir biçime terk etmemiz anlamına geldi. Özellikle Z kuşağı dediğimiz son nesil en iyi…
Detay
Detay

Matrix Toplumu

Türkiye’de bir yer: Sabah başucunda duran cep telefonunun alarmı ile uyanan hedef kişinin gözü bütün gece kolunda takılı duran akıllı saatinin ekranına gitti. Uykusunu ne derinlikte ve kalitede uyuduğunu öğrenmek…
Detay
Detay

2023 Eğitim Vizyonu

Dünyanın çok hızlı bir değişim geçirdiğine şahit olmaktayız. Ancak bu değişimin beraberinde getirdiği çeşitli avantajlarla birlikte ortaya çıkardığı insanlık krizlerine eğitim alanında bütüncül şekilde odaklanan yaklaşımlara rastlamak pek mümkün değil.…
Detay